Moderné poňatie hudobnej tvorby ako takej v spojení s unikátnym hlasom speváčky je záruka skvelo stráveného večera.

V spojení s príjemným prostredím Smelly Cat, špičkového jedla, kvalitných drinkov a milej obsluhy je to tá pravá voľba pre kultúrne vyžitie sa v centre Košíc!